نمایش 3 نتیحه

3 محصول

Op3

شایدتا کنون چنین هدلایتی ندیده باشید ویا در نگاه اول چهره آن کمی غیر عادی به نظر برسداما در پشت این چهره غیر عادی نکات ظریف ومهمی پنهان هستند.
احتمالا از خود میپرسید چرا فقط یک طرف ساقه این هدلایت از لنز استفاده شده است و یا اصلا کاربرد این لنز برای چیست ؟
پاسخ این سوالات را می توانید در بخش توضیحات محصول مورد نظر خود پیدا کنید.