هدلایت رپتور پلاس

1 کالا

هدلایت رپتور پلاس را می توان برادر بزرگ تر هدلایت رپتور دانست . البته بزرگ تر نه در ابعاد بلکه در توان . یعنی هدلایت قوی تر . رپتور پلاس با استفاده از چیپهای قوی تر و همچنین جدا کردن درایور از روی بدنه امکان ایجاد توان مصرفی معادل 10 وات بیش از هدلایت رپتور را خواهد داشت .