هدلایت کاتانا

4 کالا

هدلایت کاتانا را می توان یکی از قوی ترین محصولات عرضه شده تا کنون توسط لومن پارت دانست . این هدلایت مجهز به جدید ترین سیستم کمک دفع حرارتی موسوم به COPPER PIPE است که برای کنترل موثر کارکرد و دوام به صورت دوبل از آن استفاده شده است . هدلایت KATANA اولین هدلایت تولید شده مجهز به دو پایپ خنک کننده مسی می باشد.